Raku keramik

Ordet raku härrör sig från det japanska ideogram som uttrycker njutning, lätthet, behag, ro och lycka. Rakutekniken har sitt ursprung i 1500-talets Japan. Det finns ett nära samband mellan raku och tedrickning, som ursprungligen var en rit och som utvecklades till en ceremoni. I denna ceremoni finner man en höjdpunkt i Japansk filosofi: en strävan mot högre ideal om harmoni och enkelhet. Såväl vid själva teceremonin som i vardagslivet omger man sig med sobra föremål. Den klassiska japanska raku-teskålen är i hög grad ett sådant föremål. Nyttokravet tillgodoses också genom att den spröda rakuskärven bevarar värmen väl.

Krukmakeri Krukan på Mon tillverkar konst-keramik i bl.a. raku-bränningens teknik.

https://www.dt.se/artikel/silva-en-kruka-pa-mon