Konst Runt Silva

Under våren 2010 utökade Krukmakeri Krukan på Mon sin verksamhet till att med nyfikenheten och lusten som i fokus innefatta evenemangsdelen Konst Runt Silva.

Konst Runt Silva ger möjligheten att tillsammans med vänner, kollegor och skaparglädjen anordna utställningar och ”happenings” m.m. där Raku-bränning, konstföremål och gemenskap arbetar i symbios.

Sedan starten 2010 har vi kunnat erbjuda våra besökare allt från det moderna inom videokonst till det mer traditionella med glasarbeten av Bosse Falk, skulpturer av Sture Collin och Claus Moltke-Hoff. Vi har till och med haft ett exklusivt och väldigt uppskattat framträdande av dåvarande The Cherry/Filiz Experience, nu Mijoh/Filiz under vårt eget Raku-tak. Inte att förglömma har vi såklart Krukan själv som varje år utför just den exprementiella bränningsmetoden Raku, där varmt möter kallt och den friska luften byts mot kreativitetens doft och dimma.

De publika Konst Runt Silva evenemangen kommer att visas här, på krukanpamon.se, inför varje tillfälle.

Varmt välkommen önskar Krukmakare Silva Thorsdotter och Krukmakeri Krukan på Mon, Siljansnäs Dalarna

Sture Collin